Tips Pengguna

Pengguna perlu mengetahui tips-tips sebelum membeli sistem bagi mengelakkan kesulitan yang mungkin berlaku di masa hadapan. Antara tips-tips yang pengguna perlu tahu ialah :

Dapatkan maklumat terperinci ciri-ciri sistem.

Pengguna memerlukan maklumat terperinci tentang sesuatu sistem sebelum membeli bagi mengetahui kelebihan mahupun kekurangan sistem tersebut. Ini bagi memudahkan pengguna menggunakan sistem tersebut.

Jangan terpengaruh dengan harga yang murah.

Pastikan bahawa sistem yang ingin dibeli, dilengkapi dengan modul-modul yang penting dan bukannya memilih berdasarkan harga yang murah sahaja. Ini kerana berkemungkinan setiap modul-modul penting dipakejkan berasingan.

Pastikan pengeluar dan pembekal adalah syarikat yang berdaftar dan mempunyai organisasi tersusun.

Hal ini penting bagi memastikan jaminan untuk serius yang berpanjangan, bukannya hanya ketika pennguna membeli sistem sahaja malah untuk tempoh pengguna menggunakan sistem tersebut.