S-Lib V5001

Modul Kawalan

 • Peringkat Pengguna
 • Tukar Kata Kunci
 • Profil Institusi
 • Penyelenggaran  Pengguna
 • Kemaskini Ahli
 • Kelayakan Peminjam
 • Kata Laluan
 • Buletin

Modul Utiliti

 • Borang Pendaftaran Ahli
 • Cetak Kad Ahli
 • Cetak Barkod Ahli
 • Cetak Barkod Bahan
 • Cetak Label ( spine printing)
 • Surat Peringtan
 • Semakan Peminjam

Modul Pengkatalogan

 • Kemaskini Bahan
 • Butiran Pernyataan
 • MARC
 • OPAC
 • Pencarian online

Modul Analisa

 • Laporan (auto-generate)
 • Senarai (auto-generate)
 • Analisis Bergraf (auto-generate)

Modul Sirkulasi

 • Pinjaman
 • Pemulangan
 • Pembaharuan
 • Penyelesaian Bayaran

Lesen Pengguna

 • Lesen terbuka
 • Pengguna Tidak Terhad

Sistem Latihan

 • Panduan Pengguna
 • Perundingan