S-Lib V3001

Modul Analisa

 • Laporan (auto-generate)
 • Senarai (auto-generate)
 • Analisis Bergraf (auto generate)

Modul Pengkatalogan

 • Kemaskini Bahan
 • OPAC

Modul Sirkulasi

 • Pinjaman
 • Pemulangan
 • Tempahan
 • Bayaran Denda

Modul Kawalan (Authority)

 • Peringkat Pengguna
 • Tukar Katakunci
 • Profil Institusi
 • Kemaskini Ahli
 • Kelayakan Pinjaman

Modul Utiliti

 • Borang Keahlian
 • Cetak Kad Ahli
 • Cetak Barkod Ahli
 • Cetak Barkod Bahan
 • Cetak Nombor Panggilan
 • Surat Peringatan
 • Semakan Pinjaman
 • Semak Stok Bahan