S-Lib V1001

Modul Bahan

 • Bahan Buku dan Bukan Buku
 • Bahan boleh diimport dari ‘Data Bank’ – mengurangkan bebanan untuk key-in data
 • Mencetak Kad Katalog
 • Mencetak Barkod Bahan
 • Mencetak Nombor Panggilan (Spine Label)
 • Senarai Dalam Format Buku Stok
 • Semak Stok Bahan
 • Mencetak Slip Kerja
 • Pencarian Bahan mengikut Judul, Pengarang, Penerbit, Tajuk Perkara, Nombor Panggilan, ISBN/ISSN
 • Mencetak Senarai Mengikut Lokasi
 • Mencetak Senarai Mengikut Pengkelasan Bahan
 • Mencetak Senarai Mengikut Jenis Media
 • Mencetak Senarai Mengikut Bahasa

Modul Ahli

 • Kemaskini Jenis Ahli
 • Kemaskini Ahli
 • Gambar Ahli
 • Pilihan Import data Data HEM – tak perlu key-in
 • Kemaskini Kelas Pelajar
 • Mencetak dan ubahsuai Kad Ahli
 • Mencetak Barkod Ahli
 • Pencarian Ahli
 • Proses Akhir Tahun – Kenaikan Tingkatan/Tahun Secara Automatik

Modul Pinjaman, Pemulangan dan Tempahan Bilik

 • Kelayakan Pinjaman Ahli
 • Kemaskini Cuti
 • Semakan Pinjaman Ahli – Sejarah Pinjaman
 • Senarai Pinjaman Harian, Bulanan dan Tahunan
 • Senarai Pemulangan Harian, Bulana dan Tahunan
 • Sejarah Pinjaman Ahli
 • Keaktifan Pinjaman Ahli
 • Kepopularan Bahan

Pemulangan Lewat

 • Surat Peringatan Pemulangan Lewat
 • Bayaran Denda
 • Resit Denda
 • Senarai Tunggakan Denda Ahli
 • Kutipan Denda mengikut Hari/Bulan/Tahun

Rekod Penggunaan Pusat Sumber

 • Rekod tarikh, masa masuk dan tujuan
 • Analisis Penggunaan Mengikut Tingkatan
 • Analisis Penggunaan Bulanan/Tahunan

Analisis Bergraf

 • Analisis Ahli Mengikut Kategori Ahli
 • Analisis Bahan Mengikut Media
 • Analisis Bahan Mengikut Bahasa
 • Analisis Bahan Mengikut N Pengkelasan
 • Analisis Bahan Mengikut Bahan dan Pengkelasan
 • Analisis Pinjaman Kelas
 • Analisis Penggunaan Pusat Sumber Bulana dan Tahunan

OPAC

Modul Pencarian Bahan

 • Mengikut Judul
 • Mengikut Pengarang
 • Mengikut Penerbit
 • Mengikut Tajuk Perkara
 • Mengikut Nombor Panggilan
 • Mengikut ISBN/ISSN
 • Sambungan ke Laman Web luar seperti Web Perpustakaan Negara, Perpustakaan Negeri, Univeristi, BTP dan PSPN Negeri
 • Semak status bahan
 • Semak lokasi bahan
 • Semak senarai bahan sedang dipinjam
 • Semak jumlah denda